Odpowiedzialność cywilnoprawna w branży związanej z jeździectwem i hodowlą koni

Przedmiotem wykładu będzie omówienie zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody, które mogą powstać w związku z prowadzoną działalnością przez podmioty z branży związanej z jeździectwem i hodowlą koni. Omówione zostaną zarówno ogólne zasady odpowiedzialności, tj. odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz odpowiedzialność deliktowa, jak i zasady szczególne, w tym odpowiedzialność za działania osób, którym zostało powierzone wykonanie poszczególnych czynności, czy odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę.

adw. Anita Garnuszek

Adwokat oraz stacjonarna doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz krajowych jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Jej praktyka obejmuje przygotowywanie umów, opinii prawnych oraz udział w sporach sądowych i arbitrażowych, zarówno handlowych, inwestycyjnych jak i sportowych. Współzałożycielka Kancelarii LexHippica, specjalizującej się w obsłudze podmiotów z branży związanej z jeździectwem i hodowlą koni.

Prawna kwalifikacja gruntów oraz obiektów budowlanych związanych z prowadzeniem ośrodka jeździeckiego – konsekwencje prawne wynikające z prawa budowlanego oraz przepisów podatkowych.

Wykład skupi się na wyjaśnieniu jaki wpływ ma prawna kwalifikacja gruntów oraz obiektów budowlanych takich jak hala namiotowa, arena wielosezonowa czy karuzela, związanych z prowadzeniem ośrodka jeździeckiego, na zasady ich opodatkowania oraz na zakres formalności wynikających z przepisów prawa budowlanego, które obciążają przedsiębiorców prowadzących ośrodki jeździeckie. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane ze znaczeniem prawnym ewidencji gruntów i budynków, z pojęciem zajęcia nieruchomości na cele działalności gospodarczej, kwalifikacją obiektów budowlanych.

adw. Karolina Jesionowska-Jagusiak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na co dzień specjalizuje się w bieżącym doradztwie prawnym oraz podatkowym dla przedsiębiorców o różnym profilu działalności. Dzięki współpracy z Kancelarią Prawną Lex Hippica pogłębia swoje doświadczenie w doradztwie przedsiębiorcom związanym z branżą jeździecką.

Zajęcie komornicze konia

Niewątpliwie, konie z uwagi na swoją wartość rynkową mogą być atrakcyjne dla wierzycieli poszukujących majątku dłużników w celu zaspokojenia swoich roszczeń pieniężnych. Podczas szkolenia opowiemy, czy koń może być przedmiotem zajęcia komorniczego i zostać sprzedany w toku egzekucji, jak również jak wygląda postępowanie egzekucyjne w praktyce. Przedstawimy również sposoby, jak bronić się przed egzekucją zwierząt oraz omówimy najważniejsze zmiany w prawie komorniczym, które weszły w życie od Nowego Roku.

r. pr. Agnieszka Kalinowska

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego, korporacyjnego i gospodarczego, zdobytym w renomowanych kancelariach, zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych. Świadczy usługi prawne na rzecz firm, jak i osób fizycznych, w tym klientów włoskojęzycznych. Współzałożycielka Kancelarii LexHippica, specjalizującej się w obsłudze podmiotów z branży związanej z jeździectwem i hodowlą koni. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Uniwersytecie Warszawskim i stypendystka na Uniwersytecie Libera Università Maria Ss.Assunta w Rzymie. Ukończyła również Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego.

Warsztaty z zakresu tworzenia i redagowania umów cywilnoprawnych branży jeździeckiej

Szkolenie kierowane w szczególności do trenerów, instruktorów jeździectwa, właścicieli ośrodków oraz klubów jeździeckich. W trakcie warsztatów szczegółowo przedstawione zostaną konstrukcje umów wykorzystywanych w szeroko pojętym jeździectwie oraz hodowli koni. Omówione zostaną m.in. umowa dzierżawy, umowa pensjonatu, a także umowa o trening. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania praktycznych zasad redagowania, i następnie zawierania umów cywilnoprawnych związanych z branżą jeździecką. Nabędą również umiejętność dokonywania wykładni umów, a także sposobów egzekwowania ich postanowień.Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe opracowane przez prawników. Niewątpliwą zaletą warsztatów będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z praktykami prawa - prawnikami, a także wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami warsztatów.

Uczestnictwo po wcześniejszym zgłoszeniu na adres [email protected]

adw. Marcin Stachowiak

Adwokat w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Wykładowca Prawa europejskiego ustrojowego na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.  Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2012 r., członek Komisji Wizerunkowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu oraz zespołu ds. inicjatyw społecznych ORA w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym, rodzinnym oraz procedurą karną. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w problematyce tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego. Członek Rotary Club Poznań. Interesuje się architekturą modernistyczną, prowadzi blog Modernistyczny Poznań.

apl. adw. Marta Stachowiak

Prawnik w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W pracy zawodowej zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym. W orbicie jej zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo jeździeckie oraz prawo spadkowe. W wolnym czasie rozwija swoją największą pasję, jaką jest jazda konna. Właścicielka gniadego wałacha o imieniu Lacent.

Warsztaty z zakresu tworzenia regulaminu ośrodka jeździeckiego oraz umowy sprzedaży konia

Warsztaty kierowane są do osób, które prowadzą ośrodek jeździecki bądź dokonują sprzedaży lub zakupu koni. Celem warsztatów jest przedstawienie tematyki w sposób praktyczny, co ma umożliwić wykorzystanie zdobytej wiedzy w bieżącej działalności. W trakcie wykładu poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z tym jakie elementy powinien zawierać regulamin ośrodka jeździeckiego, jak wygląda odpowiedzialność właścicieli ośrodków, w tym odpowiedzialność za zdarzenia z udziałem osób niepełnoletnich, a także jak prawidłowo przygotować dokumentację dotyczącą osób uczestniczących w nauce jazdy konnej, uwzględniającą wymogi RODO. W zakresie umowy sprzedaży konia poza elementami niezbędnymi umowy sprzedaży, omówione zostaną m.in. odpowiedzialność za wady konia i co zrobić, w sytuacji, gdy takie wady się ujawnią, a także kto ponosi odpowiedzialność, gdy dojedzie do wypadku w trakcie transportu zakupionego zwierzęcia. Istotnym zagadnieniem będą również aspekty podatkowe.

Uczestnictwo po wcześniejszym zgłoszeniu na adres [email protected]

r. pr. Daria Święcicka

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Tworzy i rozwija markę QLegal, która zrzesza kancelarie adwokatów i radców prawnych z Poznania i Szczecina. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie własności intelektualnej. Na co dzień świadczy pomoc prawną dla klientów biznesowych oraz przedsiębiorców z różnych branż gospodarczych, w tym również dla podmiotów działających w branży jeździeckiej.

r. pr. Jarosław Kurzawski

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Tworzy i rozwija markę QLegal, która zrzesza kancelarie adwokatów i radców prawnych z Poznania i Szczecina. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz prawie sportowym, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących RODO w sporcie. Na co dzień świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców, ale również dla zawodników, klubów sportowych czy organizacji pozarządowych.